Lukutaitokoulutusta annetaan aikuisten perusopetuksessa lukutaitovaiheessa sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Lukutaitokoulutus on tarkoitettu kotoutumisen tueksi mahdollistamaan selviytymistä suomalaisen yhteiskunnan asettamista haasteista opiskelulle, työssäkäynnille sekä käytännön arjen toiminnoille. Tavoitteena on luku- ja kirjoitustaidon perustan luominen sekä oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitojen kehittäminen.