Erinomainen lukutaito on suomalaisten ylpeyden aihe ja tulevaisuuden menestyksen elinehto. Lukutaidon ja lukuharrastuksen parantaminen nopeasti muuttuvassa toimintympäristössä edellyttää pitkäjänteistä, yli hallituskausien menevää sitoutumista sekä systemaattista ohjausta ja tukea.