Hyppää pääsisältöön

Maahanmuuttajataustaiset oppijat


Maahanmuuttajataustaisten oppijoiden kasvatuksen ja koulutuksen tavoitteena on antaa heille kielellisiä ja muita valmiuksia toimia yhdenvertaisina jäseninä suomalaisessa yhteiskunnassa sekä antaa edellytyksiä jatko-opiskeluun ja työllistymiseen.

Maahanmuuttajataustaiset oppijat osallistuvat pääosin samaan kasvatukseen ja opetukseen kuin pääväestökin. Kielitaidon ja muiden tarpeellisten valmiuksen saavuttamiseksi järjestetään tukea, valmistavaa opetusta tai koulutusta.

Tietoa maahanmuuttajien kasvatuksesta, opetuksesta ja koulutuksesta

alt-text (optional, uses title if not set)

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa, jossa kulttuurinen moninaisuus nähdään voimavarana. Maahanmuuton yleistyessä maahanmuuttajataustaiset perheet ja lapset pyritään ottamaan huomioon entistä paremmin myös varhaiskasvatuksessa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Esi- ja perusopetukseen valmistava opetus

Valmistava opetus on tarkoitettu esi- ja perusopetusikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille. Opetukseen voivat osallistua sekä vasta maahan muuttaneet että Suomessa syntyneet maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret.

alt-text (optional, uses title if not set)

Suomi toisena kielenä -opetus

Perusopetuksessa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kielenoppimisen erilaiset tarpeet huomioidaan tarjoamalla mahdollisuutta opiskella suomea toisena kielenä. Tavoitteena on, että oppilas saavuttaa sellaiset kielen perustaidot, että hän pystyy toimimaan ja opiskelemaan ympäröivässä kieliyhteisössä tasavertaisena muiden kanssa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Lukioon valmistava koulutus

Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) tavoitteena on antaa opiskelijoille kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet lukiokoulutukseen siirtymistä varten sekä tukea edellytyksiä jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Lukiokoulutus

Lukiossa voi opiskella suomen kieltä ja kirjallisuutta lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisen S2-oppimäärän mukaan. Opiskelijoiden kielelliset valmiudet ja kulttuuritausta otetaan lukio-opetuksessa huomioon.

alt-text (optional, uses title if not set)

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus tarjoaa maahanmuuttajataustaiselle nuorelle tai aikuiselle mahdollisuuden hankkia ammatti ja päästä osalliseksi työelämään. Opiskelun aikana tehdään runsaasti yhteistyötä työelämän kanssa ja osaaminen osoitetaan kyseisen alan työpaikoilla.

alt-text (optional, uses title if not set)

Aikuisten perusopetus

Uudistunut aikuisten perusopetus ottaa maahanmuuttajat entistä paremmin huomioon. Aikuisten perusopetukseen sisällytetään luku- ja kirjoitustaidon koulutus, valmistava opetus sekä elementtejä kotoutumiskoulutuksesta.

Tietoa kielitietoisuudesta ja ulkomaisten tutkintojen tunnustamisesta

alt-text (optional, uses title if not set)

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

Varhaiskasvatus ja koulu ovat osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa, jossa paikallinen ja globaali limittyvät. Sivulta löydät lisätietoja kulttuurisesta moninaisuudesta ja kielitietoisuudesta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Oman äidinkielen tukeminen

Jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Äidinkieli voidaan määritellä usealla eri tavalla: se voi olla yksilön ensimmäisenä omaksuma kieli tai vaikkapa kieli, jota henkilö osaa parhaiten tai johon hän identifioituu.

alt-text (optional, uses title if not set)

Tietoa ulkomaisten tutkintojen tunnustamisesta

Tältä ohjauksen asiantuntijoille suunnatulta sivulta löydät tietolähteitä ja materiaalia tutkintojen tunnustamisesta ja ulkomaisista koulutusjärjestelmistä.

Lisää aiheesta

Yleiset kielitutkinnot (YKI)

Yleinen kielitutkinto eli YKI-tutkinto on aikuisille tarkoitettu kielitutkinto. YKI-todistuksella voit osoittaa virallisesti kielitaitosi.

Maahanmuuttajien koulutuksen tilastot

Sivulle on koottu tietoa maahanmuuttajataustaisten oppijoiden koulutuksen tilastoista perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osalta.

Kotoutumisen tukeminen -vaikutusohjelma

Opetushallituksen vaikutusohjelmassa edistetään hallinnonalojen välistä yhteistyötä maahanmuuttajien kotoutumiseen ja yhteiskuntaan integroitumiseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi.