Hyppää pääsisältöön

Maahanmuuttotaustaiset oppijat


Maahanmuuttotaustaisten oppijoiden kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen tavoitteena on antaa heille kielellisiä ja muita valmiuksia toimia yhdenvertaisina jäseninä suomalaisessa yhteiskunnassa sekä antaa edellytyksiä jatko-opiskeluun ja työllistymiseen.

Maahanmuuttotaustaiset oppijat osallistuvat pääosin samaan kasvatukseen, opetukseen ja koulutukseen kuin kantaväestökin. Opetus-/opiskelu-/tutkintokielen taidon ja muiden tarpeellisten valmiuksien saavuttamiseksi järjestetään tukea, valmistavaa opetusta tai valmentavaa koulutusta.

Tietoa maahanmuuttotaustaisten kasvatuksesta, opetuksesta ja koulutuksesta

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

Varhaiskasvatus ja koulu ovat osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa, jossa paikallinen ja globaali limittyvät. Sivulta löydät lisätietoja kulttuurisesta moninaisuudesta ja kielitietoisuudesta.

Oman äidinkielen tukeminen

Oman äidinkielen tukeminen

Jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Äidinkieli voidaan määritellä usealla eri tavalla: se voi olla yksilön ensimmäisenä omaksuma kieli tai vaikkapa kieli, jota henkilö osaa parhaiten tai johon hän identifioituu.

Kotoutumiskoulutus

Kotoutumiskoulutus

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi järjestettävän kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on edistää esimerkiksi heidän kielitaitoaan. Tutustu kototutumiskoulutuksen opetussuunnitelmaan ja päivitettyihin toteutusmalleihin.

Lukutaitokoulutus

Lukutaitokoulutus

Lukutaitokoulutusta annetaan aikuisten perusopetuksessa lukutaitovaiheessa sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Lukutaitokoulutus on tarkoitettu kotoutumisen tueksi mahdollistamaan selviytymistä suomalaisen yhteiskunnan asettamista haasteista opiskelulle, työssäkäynnille sekä käytännön arjen toiminnoille. Tavoitteena on luku- ja kirjoitustaidon perustan luominen sekä oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitojen kehittäminen.

Maahanmuuttajataustaisten oppijoiden koulutuksen tilastot

Maahanmuuttajataustaisten oppijoiden koulutuksen tilastot

Sivulle on koottu tietoa maahanmuuttajataustaisten oppijoiden koulutuksen tilastoista perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osalta.

Maahanmuuttotaustaisten oppijoiden tuki koulutusjärjestelmässä

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa, jossa kulttuurinen moninaisuus nähdään voimavarana. Maahanmuuton yleistyessä maahanmuuttajataustaiset perheet ja lapset pyritään ottamaan huomioon entistä paremmin myös varhaiskasvatuksessa.

Perusopetukseen valmistava opetus

Perusopetukseen valmistava opetus

Valmistava opetus on tarkoitettu esi- ja perusopetusikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille. Opetukseen voivat osallistua sekä vasta maahan muuttaneet että Suomessa syntyneet maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret.

Suomi toisena kielenä -opetus perusopetuksessa

Suomi toisena kielenä -opetus perusopetuksessa

Perusopetuksessa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kielenoppimisen erilaiset tarpeet huomioidaan tarjoamalla mahdollisuutta opiskella suomea toisena kielenä. Tavoitteena on, että oppilas saavuttaa sellaiset kielen perustaidot, että hän pystyy toimimaan ja opiskelemaan ympäröivässä kieliyhteisössä tasavertaisena muiden kanssa.

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus

Uudistunut aikuisten perusopetus ottaa maahanmuuttajat entistä paremmin huomioon. Aikuisten perusopetukseen sisällytetään luku- ja kirjoitustaidon koulutus, valmistava opetus sekä elementtejä kotoutumiskoulutuksesta.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

Tutkintokoulutukseen valmistavan koulutuksen (TUVA) tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden kielellisiä ja muita tarvittavia valmiuksia toisen asteen opintoihin siirtymistä varten sekä tukea edellytyksiä jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

Lukiokoulutus

Lukiokoulutus

Lukiossa voi opiskella suomen kieltä ja kirjallisuutta lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisen S2-oppimäärän mukaan. Opiskelijoiden kielelliset valmiudet ja kulttuuritausta otetaan lukio-opetuksessa huomioon.

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus tarjoaa maahanmuuttajataustaiselle nuorelle tai aikuiselle mahdollisuuden hankkia ammatti ja päästä osalliseksi työelämään. Opiskelun aikana tehdään runsaasti yhteistyötä työelämän kanssa ja osaaminen osoitetaan kyseisen alan työpaikoilla.

Korkeakoulut tukemassa maahanmuuttajia

Korkeakoulut tukemassa maahanmuuttajia

Näillä sivuilla on tietoa suomalaisten korkeakoulujen tukitoimista maahanmuuttajille. Opetushallituksen roolina on jakaa tietoa käynnissä olevista toimista. Opetushallitus tarjoaa myös tukea eri ohjelmiensa kautta.

Kehittämisverkostot ja Kotoutumisen tukeminen -vaikutusohjelma

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen ja yleiset kielitutkinnot

Tietoa ulkomaisten tutkintojen tunnustamisesta

Tietoa ulkomaisten tutkintojen tunnustamisesta

Tältä ohjauksen asiantuntijoille suunnatulta sivulta löydät tietolähteitä ja materiaalia tutkintojen tunnustamisesta ja ulkomaisista koulutusjärjestelmistä.

Yleiset kielitutkinnot (YKI)

Yleiset kielitutkinnot (YKI)

Yleinen kielitutkinto eli YKI-tutkinto on aikuisille tarkoitettu kielitutkinto. YKI-todistuksella voit osoittaa virallisesti kielitaitosi.

Yhteystiedot


Jos jokin asia jäi askarruttamaan, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse. Perusopetukseen liittyvät asiat: perusopetus@oph.fi Ammatilliseen koulutukseen liittyvät asiat: ammatillinenkoulutus@oph.fi Lukiokoulutukseen liittyvät asiat: lukiokoulutus@oph.fi