Hyppää pääsisältöön

Maahanmuuttotaustaiset oppijat


Maahanmuuttotaustaisten oppijoiden kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen tavoitteena on antaa heille kielellisiä ja muita valmiuksia toimia yhdenvertaisina jäseninä suomalaisessa yhteiskunnassa sekä antaa edellytyksiä jatko-opiskeluun ja työllistymiseen.

Maahanmuuttotaustaiset oppijat osallistuvat pääosin samaan kasvatukseen, opetukseen ja koulutukseen kuin kantaväestökin. Opetus-/opiskelu-/tutkintokielen taidon ja muiden tarpeellisten valmiuksien saavuttamiseksi järjestetään tukea, valmistavaa opetusta tai valmentavaa koulutusta.

Tietoa maahanmuuttajien kasvatuksesta, opetuksesta ja koulutuksesta

alt-text (optional, uses title if not set)

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus

Varhaiskasvatus ja koulu ovat osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa, jossa paikallinen ja globaali limittyvät. Sivulta löydät lisätietoja kulttuurisesta moninaisuudesta ja kielitietoisuudesta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Oman äidinkielen tukeminen

Jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Äidinkieli voidaan määritellä usealla eri tavalla: se voi olla yksilön ensimmäisenä omaksuma kieli tai vaikkapa kieli, jota henkilö osaa parhaiten tai johon hän identifioituu.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kotoutumiskoulutus

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi järjestettävän kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on edistää esimerkiksi heidän kielitaitoaan. Tutustu kototutumiskoulutuksen opetussuunnitelmaan ja päivitettyihin toteutusmalleihin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Lukutaitokoulutus

Lukutaitokoulutusta annetaan aikuisten perusopetuksessa lukutaitovaiheessa sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Lukutaitokoulutus on tarkoitettu kotoutumisen tueksi mahdollistamaan selviytymistä suomalaisen yhteiskunnan asettamista haasteista opiskelulle, työssäkäynnille sekä käytännön arjen toiminnoille. Tavoitteena on luku- ja kirjoitustaidon perustan luominen sekä oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitojen kehittäminen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Maahanmuuttajataustaisten oppijoiden koulutuksen tilastot

Sivulle on koottu tietoa maahanmuuttajataustaisten oppijoiden koulutuksen tilastoista perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osalta.

Maahanmuuttotaustaisten oppijoiden tuki koulutusjärjestelmässä

alt-text (optional, uses title if not set)

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa, jossa kulttuurinen moninaisuus nähdään voimavarana. Maahanmuuton yleistyessä maahanmuuttajataustaiset perheet ja lapset pyritään ottamaan huomioon entistä paremmin myös varhaiskasvatuksessa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Perusopetukseen valmistava opetus

Valmistava opetus on tarkoitettu esi- ja perusopetusikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille. Opetukseen voivat osallistua sekä vasta maahan muuttaneet että Suomessa syntyneet maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret.

alt-text (optional, uses title if not set)

Suomi toisena kielenä -opetus perusopetuksessa

Perusopetuksessa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kielenoppimisen erilaiset tarpeet huomioidaan tarjoamalla mahdollisuutta opiskella suomea toisena kielenä. Tavoitteena on, että oppilas saavuttaa sellaiset kielen perustaidot, että hän pystyy toimimaan ja opiskelemaan ympäröivässä kieliyhteisössä tasavertaisena muiden kanssa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Aikuisten perusopetus

Uudistunut aikuisten perusopetus ottaa maahanmuuttajat entistä paremmin huomioon. Aikuisten perusopetukseen sisällytetään luku- ja kirjoitustaidon koulutus, valmistava opetus sekä elementtejä kotoutumiskoulutuksesta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Lukioon valmistava koulutus

Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) tavoitteena on antaa opiskelijoille kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet lukiokoulutukseen siirtymistä varten sekä tukea edellytyksiä jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Lukiokoulutus

Lukiossa voi opiskella suomen kieltä ja kirjallisuutta lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisen S2-oppimäärän mukaan. Opiskelijoiden kielelliset valmiudet ja kulttuuritausta otetaan lukio-opetuksessa huomioon.

alt-text (optional, uses title if not set)

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus tarjoaa maahanmuuttajataustaiselle nuorelle tai aikuiselle mahdollisuuden hankkia ammatti ja päästä osalliseksi työelämään. Opiskelun aikana tehdään runsaasti yhteistyötä työelämän kanssa ja osaaminen osoitetaan kyseisen alan työpaikoilla.

alt-text (optional, uses title if not set)

Korkeakoulut tukemassa maahanmuuttajia

Näillä sivuilla on tietoa suomalaisten korkeakoulujen tukitoimista maahanmuuttajille. Opetushallituksen roolina on jakaa tietoa käynnissä olevista toimista. Opetushallitus tarjoaa myös tukea eri ohjelmiensa kautta.

Kehittämisverkostot ja Kotoutumisen tukeminen -vaikutusohjelma

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen ja yleiset kielitutkinnot

alt-text (optional, uses title if not set)

Tietoa ulkomaisten tutkintojen tunnustamisesta

Tältä ohjauksen asiantuntijoille suunnatulta sivulta löydät tietolähteitä ja materiaalia tutkintojen tunnustamisesta ja ulkomaisista koulutusjärjestelmistä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Yleiset kielitutkinnot (YKI)

Yleinen kielitutkinto eli YKI-tutkinto on aikuisille tarkoitettu kielitutkinto. YKI-todistuksella voit osoittaa virallisesti kielitaitosi.

Yhteystiedot


Jos jokin asia jäi askarruttamaan, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse. Perusopetukseen liittyvät asiat: perusopetus@oph.fi Ammatilliseen koulutukseen liittyvät asiat: ammatillinenkoulutus@oph.fi Lukiokoulutukseen liittyvät asiat: lukiokoulutus@oph.fi