Lukiokoulutuksessa opiskelee vuosi vuodelta enemmän maahanmuuttotaustaisia opiskelijoita. Lukiossa voi niin ikään opiskella suomen kieltä lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisen S2-oppimäärän mukaan. Lukio-opiskelun valmiuksia edistetään lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa.

Lukion opetussuunnitelman perusteissa äidinkieli ja kirjallisuus määritellään taito-, tieto-, kulttuuri- ja taideaineeksi. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus tähtää sellaisiin moniluku-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin, jotka luovat riittäviä edellytyksiä jatko-opinnoille, työelämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Oppiaineen tehtävänä on tarjota aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen yleissivistykseen, auttaa opiskelijaa rakentamaan identiteettiään, arvostamaan omaa kulttuuriaan ja kieltään. Tavoitteena on oppia erittelemään ja tulkitsemaan erilaisia tekstejä ja tuottamaan tekstejä eri tarkoituksiin. Opiskelijoita ohjataan aktiiviseen tiedonhankintaan ja tiedon kriittiseen käsittelyyn ja tulkintaan.