Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen turvallisuuskansio on esimerkki asiakirjakokonaisuudesta, joka tukee yksiköiden turvallisuustyötä ja sen johtamista. Tämä turvallisuuskansio-malli pitää sisällään lakisääteiset asiakirjat, mutta myös laajasti hyviä käytäntöjä kokonaisturvallisuuden johtamiseksi.

Turvallisuuskansion mallilomakkeet on koottu pääosin Pirkanmaan seudun kuntien turvallisuussuunnitteluaineistosta ja THL:n materiaalista.

Turvallisuuskansio on suunniteltu varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestäjille apuvälineeksi. Se voidaan toteuttaa sähköisessä muodossa tai paperisena. Kriittiset, akuutin tilanteen hallintaan liittyvät asiakirjat on kuitenkin hyvä olla myös paperilla. Turvallisuuskansiota voidaan käyttää soveltuvin ja tarpeellisin osin erilaisissa toimipisteissä huomioiden, että lakisääteiset asiakirjat ovat kaikissa yksiköissä kunnossa. Kansion sijaan voidaan käyttää myös itse suunniteltuja lomakepohjia.

Kansio sisältää suunnitelmia, ohjeita, kunnossapito-ohjelmia sekä niihin liittyviä kunnossapitodokumentteja, tarkastuspöytäkirjoja, perehdytys-, harjoitus- ja koulutusdokumentteja sekä muita tarvittavia asiakirjoja. Pelastuslain ja -asetuksen sisältövaatimukset ovat turvallisuuskansiossa mukana ja näin ollen erillistä pelastussuunnitelmaa tätä mallia noudattamalla ei tarvitse olla.