Matematiikan tukimateriaali tarjoaa vinkkejä 6. vuosiluokan matematiikan arviointikriteeristön käyttöön. Arviointikriteerit ovat keskeisiä välineitä oppimisen ja osaamisen arvioinnissa. Ne auttavat opettajaa ja oppilasta havainnollistamaan, mitä taitoja ja millaista osaamista edellytetään eri osaamistasoilla.
Koristeellinen piirroskuva matemaattisista välineistä, luvuista ja yhtälöistä sekä matematiikkaa laskevista oppilaista.