Päättöarvioinnin kriteerien tueksi on laadittu kuvaukset arvosanoihin 5, 7, 8 ja 9 vaadittavasta osaamisesta. Opetussuunnitelman perusteissa määritellyt arvioinnin kriteerit ovat opetuksen järjestäjää sitovia normeja, jotka siirretään perusteista paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan.
Todistus ja ruusu kädessä

Opetushallitus hyväksyi uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen porrastetusti. Uusissa opetussuunnitelman perusteissa määriteltiin oppiaineittain arvioinnin kriteerit arvosanalle 8 sekä kuudennen vuosiluokan päätteeksi että päättöarviointiin.

Vuonna 2020 Opetushallitus sai valmiiksi päättöarvioinnin kriteerityön ja on laatinut kriteerit perusopetuksen päättöarviointiin arvosanan 8 lisäksi arvosanoille 5, 7 ja 9 kaikissa oppiaineissa: kriteerit julkaistiin 31.12.2020 ja otetaan käyttöön 1.8.2021. Uudistustyötä on tehty yhdessä asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on lisätä arvioinnin yhdenvertaisuutta sekä arvosanojen vertailukelpoisuutta. Opetussuunnitelman perusteissa määritellyt arvioinnin kriteerit ovat opetuksen järjestäjää sitovia normeja, jotka siirretään perusteista paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan.

Päättöarvioinnin tueksi on lisäksi laadittu oppiainekohtaista materiaalia, joka ei ole sitovaa normia. Tukimateriaalin tarkoituksena on tukea opettajia tavoitteiden mukaisen opetuksen suunnittelussa, päättöarvioinnin antamisessa ja kriteerien käytössä.