Hyppää pääsisältöön

Matematiikka lukiossa


Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen ajattelun malleihin sekä matematiikan perusideoihin ja rakenteisiin. Opiskelijat oppivat käyttämään puhuttua ja kirjoitettua matematiikan kieltä sekä kehittämään laskemisen ja ongelmien ratkaisemisen taitojaan.

Matematiikan opetustilanteiden on tarkoitus herättää opiskelija tekemään havaintojensa pohjalta kysymyksiä, oletuksia ja päätelmiä sekä perustelemaan niitä. Opiskelijaa myös kannustetaan kehittämään luovia ratkaisuja matemaattisiin ongelmiin. Opetuksessa tutkitaan matematiikan ja arkielämän välisiä yhteyksiä sekä tietoisesti käytetään eteen tulevia mahdollisuuksia opiskelijan persoonallisuuden kehittämiseen, mikä tarkoittaa muun muassa hänen kiinnostuksensa ohjaamista, kokeiluihin kannustamista sekä tiedonhankintaprosessien kehittämistä.

Opetuksen tueksi

Matematiikan Lops-tukimateriaalit

Matematiikan Lops-tukimateriaalit

Matematiikan Lops-tukimateriaaleissa annetaan esimerkkejä muun muassa siitä, miten laaja-alainen osaaminen voi toteutua matematiikassa ja kuinka opiskelijan ohjelmistotaitoja voidaan kehittää opintojen edetessä.

Matematiikan ohjelmistoja ja muuta tukea

Matematiikan ohjelmistoja ja muuta tukea

Tältä sivulta löydät erilaisia ohjelmistoja ja muita tukimateriaaleja, joita voit hyödyntää matematiikan oppiaineessa.