Tältä sivulta löydät materiaalia esiopetuksen toteuttamisen tueksi. Sivulta löydät tietoa toimintakulttuurin ja oppimisympäristön kehittämisen tueksi, tietoa esiopetuksen kasvun ja oppimisen tuesta, työkalun varhaiskasvatuksen inklusiivisuuden arviointiin, pedagogista materiaalia monilukutaidon edistämisen tueksi sekä Leikki esiopetuksessa -tukimateriaalin.