Tältä sivulta löydät materiaalia esiopetuksen toteuttamisen tueksi. Sivulta löydät työkalun varhaiskasvatuksen inklusiivisuuden arviointiin, pedagogista materiaalia monilukutaidon edistämisen tueksi sekä Leikki esiopetuksessa -tukimateriaalin.