Matkailualan perustutkinnon perusteissa otetaan käyttöön uusi, kaikille perustutkinnoille yhteinen arviointikriteeristö. Tämä edellyttää ammattitaitovaatimusten uudelleen muotoilemista. Samalla selvitetään työelämän tarpeita tulevaisuuden osaamisesta ja mahdollisista uusista tutkinnon osista.   

Tutkinnon uudistaminen toteutetaan 2022 - 2023.
Perusteiden arvioitu lausuntoaika keväällä 2023.
Perusteiden arvioitu voimaantuloaika on 1.8.2024.