Digitaaliseen kulttuuriin osallistuminen on lapsille ja nuorille merkittävä osa arkea, ilmaisua, oppimista ja vertaissuhteiden muodostumista. Hanna Niinistö pohtii artikkelissaan digitaalisen kulttuurin uuden aikakauden mukanaan tuomia medioita, kuten virtuaalimaailmaa, ja niiden hyödyntämistä kuvataiteen opetuksessa.