Mediataiteiden tehtävänä (2017–) on vahvistaa oppilaan valmiuksia hyödyntää mediateknologiaa luovasti taiteellisessa toiminnassa. Mediataiteiden opetussuunnitelma voi perustua esimerkiksi elokuvan ja videotaiteen, mediataiteen, valokuvan, äänitaiteen, pelien, ohjelmistotaiteen, installaation, performanssin ja kulttuurihäirinnän traditioille. Oppilaita rohkaistaan kokeilemaan ja määrittelemään uusia, ennakkoluulottomia tapoja käyttää uuden teknologian välineitä omassa ilmaisussaan.

Mediataiteella on kaksi oppimäärää: laaja oppimäärä ja yleinen oppimäärä. Mediataiteiden laajassa oppimäärässä pyrkimyksenä on kannustaa oppilaita tutkimaan ja käsittelemään omaa olemassaoloaan, identiteettiään ja kulttuuriaan mediavälineiden keinoin.  Mediataiteiden yleisen oppimäärän päämääränä on luoda edellytykset oppilaan monipuoliselle mediasuhteelle ja mediataiteiden elinikäiselle harrastamiselle sekä vahvistaa taiteen roolia mediakulttuurissa. Molemmissa oppimäärissä opetuksen tavoitteena on edistää oppilaiden kulttuurista osallisuutta omassa mediaympäristössä ja yhteiskunnassa. Oppilaan taitoja käyttää teknologiaa oman ajattelunsa ja ilmaisunsa välineenä kehitetään monipuolisella harjoittelulla ja tavoitteellisella taiteellisella työskentelyllä.