Mentoritekstit ovat nimensä mukaisesti sellaisia tekstejä, jotka auttavat kirjoittamisessa. Ne kulkevat kirjoittajan rinnalla kirjoittamisen aloittamisesta loppuun asti, ja niillä voi olla monenlaisia tehtäviä. Mentoritekstit tarjoavat loputtoman määrän kirjoittamisen keinoja oppijan hyödynnettäväksi. Johanna Pentikäinen on kerännyt erilaisia vinkkejä, miten mentoritekstejä voi hyödyntää kirjoittamisen tukena.

Kaksi naisopiskelijaa pöydän ääressä ammatillisen oppilaitoksen opiskelijakirjastossa.