Merenkulkualan perustutkinnon perusteet uudistetaan 2023 vuoden aikana. Uudistusten taustalla ovat liikenteen palvelulainsäädännön ja STCW-säännöstön muutokset. Lisäksi selvitetään mahdollisia muita meriklusteria tukevia osaamistarpeita. 

Arvioitu lausuntokierros: 07-08/2023

Arvioitu perusteiden voimaantuloaika: 1.8.2024