metsäkone
Metsäkone

Metsäalan perustutkinnon perusteiden uudistamisen myötä otetaan käyttöön kaikille perustutkinnoille yhteinen osaamisen arviointikriteeristö.

Tutkintoon lisättiin kaksi uutta tutkintonimikettä: puutavara-autonkuljettaja ja terminaalikokeenkuljettaja. Pakollista tutkinnon osaa Kestävä metsähoito ja hyödyntäminen laajennettiin ja siihen tuotiin aiempaa syvällisempää osaamista metsäekologiasta, luonnon monimuotoisuudesta ja metsien vaikutuksesta ilmastoon.

Uudet perusteet tulevat voimaan 1.1.2024.