Koska lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus on vähentynyt ja kunto laskenut, ovat myös heidän fyysiset edellytyksensä selviytyä arkipäivän haasteista huonontuneet. Voimmekin ajatella, että monien kouluikäisten fyysinen toimintakyky ei riitä kaikista arjen tilanteista selviämiseen.

Valtionhallinnon Move-projektin lähtökohta oli ensin määrittää fyysinen toimintakyky ja ne arkielämän haasteet, joissa oppilaat tarvitsevat fyysistä toimintakykyä. Projektissa on luotu nykyoppilaan tarpeisiin perustuva seurantajärjestelmä, joka tuottaa tietoa oppilaan toimintakyvystä ja kannustaa sen kehittämiseen.

Lähtökohtana koululaisen selviytyminen arjen tehtävistä

Move-projektin lähtökohtana oli määritellä nykypäivän koululaisten arkielämässään kohtaamat fyysiset haasteet. Nämä fyysisen toimintakyvyn osa-alueet pitävät sisällään lapsilta arkipäivisin edellytetyt fyysiset tehtävät.

Kouluikäisen arkipäivän fyysisiksi tehtäviksi määriteltiin:

  •     Koulumatkan kulkeminen omin lihasvoimin (kävelyä tai pyöräilyä vähintään 5 km)
  •     Koulu- ja harrastusvälineiden nostaminen ja kantaminen omin lihasvoimin
  •     Istuvan elämäntavan vaikutusten ennaltaehkäiseminen: luonnollisen anatomisen liikelaajuuden ylläpitäminen erityisesti ylävartalossa ja lonkan koukistajissa
  •     Liikenteessä liikkuminen: ympäristön havainnoiminen ja siihen tarkoituksenmukaisesti reagoiminen
  •     Erilaisilla alustoilla liikkuminen: tasapainon säilyttäminen myös liukkaalla alustalla
  •     Portaissa ja epätasaisessa maastossa liikkuminen
  •     Vedessä liikkuminen (raajojen liikkeiden yhteensovittaminen ja kestävyyskunto).

Toimintakyky Move-projektissa on määritelty kansanterveydellisen näkökulman mukaan ”elimistön toiminnalliseksi kyvyksi selviytyä fyysistä ponnistelua edellyttävistä tehtävistä ja sille asetetuista tavoitteista” (Rissanen 1999). Tarkemmin ottaen fyysinen toimintakyky Move-projektissa määritellään kuntotekijöiden sekä motoristen perustaitojen mukaan.

Move toteutuu parhaimmillaan peruskoulussa, koska se tavoittaa koko ikäluokan. Lisäksi kouluissa on käytettävissä eri asiantuntijatahoja, esimerkiksi kouluterveydenhuolto, opettajat, erityisen tuen osaajat sekä liikuntaa opettavat opettajat. Käytännössä liikunnanopettajat toteuttavat kouluissa fyysisen toimintakyvyn mittaukset liikuntatuntien aikana. Koulut keräävät ja saattavat nämä tiedot osaksi asetuksessa säädettyjä laajoja terveystarkastuksia.

Move-prosessi pähkinänkuoressa