Lukiokoulutus on peruskoulun jälkeinen, vapaaehtoinen toisen asteen koulutus. Sen tehtävänä on vahvistaa laaja-alaista yleissivistystä.

Kuvituskuva: Tuore ylioppilas halaa opettajaansa

Lukio rakentuu perusopetuksen oppimäärälle. Lukiokoulutusta järjestetään lukioissa, aikuislukioissa ja muissa oppilaitoksissa, jotka ovat saaneet lukiokoulutuksen järjestämisluvan. Lukion oppimäärän voi suorittaa myös erillisillä kokeilla.

Opiskelija suorittaa lukion yleensä kolmessa vuodessa, mutta hän voi halutessaan lyhentää tai pidentää opiskeluaikaa. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa opintonsa enintään neljässä vuodessa, jollei hänelle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pi­dennystä. Perusteltu syy on esimerkiksi terveydellinen tai taloudellinen este. 

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja lukion vähimmäiskurssimäärä, 75 kurssia, täyttyy. Aikuisten vähimmäiskurssimäärä on 44 kurssia.

Lukiossa lukuvuosi on jaettu jaksoihin. Yksi jakso on yleensä 1,5 kuukauden pituinen, ja sen aikana opiskellaan viittä, kuutta oppiainetta kerrallaan. Samoja oppiaineita voidaan opiskella useiden jaksojen ajan. Eri ainei­den suorittamisesta annetaan yleensä arvosana. Opiskelija saa oppiaineen lopullisen arvosanan yleensä koulutyön päätyttyä.