Kiusaamista on se, että yhdelle ja samalle oppilaalle aiheutetaan toistuvasti ja tietoisesti vahinkoa tai pahaa mieltä. Kiusaamiselle on tunnusomaista vallankäytön asetelma, jossa kiusatun on vaikea puolustautua tekijää tai tekijöitä vastaan. Kiusaamista tapahtuu myös verkossa ja opetuksessa käytetyillä oppimisalustoilla.

Selin oleva tyttö tietokoneen edessä
  • Päivitetty 7.12.2020, lisätty linkki oppaaseen

Miten kiusaamistilanteessa toimitaan? Tekstissä tarkastellaan asiaa kolmesta näkökulmasta: oppilaan, vanhemman ja opettajan. Materiaali on kirjoitettu perusopetuksen näkökulmasta, mutta sitä voi soveltuvin osin hyödyntää myös toisen asteen koulutuksessa. Laajemmin aihetta käsitellään Kiusaamisen vastainen työ koulussa ja oppilaitoksessa -oppaassa.

Kiusaamisessa on usein kysymys ryhmäilmiöstä ja ryhmän jäsenet toimivat tilanteessa erilaisissa rooleissa. Vaikka suurin osa oppilaista ei asennetasolla hyväksy kiusaamista, moni saattaa kiusaamistilanteessa toimia tavalla, joka vahvistaa tai ylläpitää kiusaamisen kierrettä.

Kaikkein tavallisimmin kiusaaminen ilmenee sanallisena: esimerkiksi nimittelynä, pilkkaamisena tai toisen naurun alaiseksi tekemisenä. Kiusaaminen voi olla myös fyysistä (töniminen tai lyöminen), omaisuuteen kohdistuvaa (tavaroiden ottaminen tai tahallinen tuhoaminen) tai epäsuoraa (ryhmän jäsenten manipulointi, ilkeiden juorujen tai valheiden levittäminen, ryhmän ulkopuolelle sulkeminen).

Verkossa tapahtuvaa kiusaamista voi esiintyä internetissä, sosiaalisessa mediassa sekä digitaalisissa peleissä. Se voi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi toisen kuvan julkaisemista ilman lupaa, juoruilua, julkista nolaamista tai yksityisyyttä loukkaavien kommenttien laittamista nettiin. Epäasiallisen käytöksen ja kiusaamisen foorumina voivat olla myös opetuksessa käytetyt erilaiset oppimisalustat.

Opettajan tulee puuttua kiusaamiseen, joka tapahtuu kouluajalla tai kouluun liittyvässä toiminnassa ja jossa on mukana koulun oppilaita. Tämä koskee myös verkossa tapahtuvaa kiusaamista. Kouluaika ja kouluun liittyvä toiminta ovat sellaisia, joissa oppilas osallistuu opetussuunnitelman tai muun opetuksen järjestäjän hyväksymän suunnitelman mukaiseen opetukseen tai toimintaan koulussa tai sen ulkopuolella.