Koronaviruksen ennaltaehkäisyn käytännöistä on tärkeää toistuvasti muistuttaa lapsia, oppilaita ja opiskelijoita varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, taiteen perusopetuksessa ja vapaassa sivistystyössä. Tietoa tulisi antaa myös oppilaan ja huoltajien omalla äidinkielellä mahdollisuuksien mukaan.
Kuvituskuva, opettaja neuvoo oppilasta

Tälle sivulle kootuista linkeistä löytyy monikielistä infoa koronaviruspandemiasta, siltä suojautumisesta ja tukea huoltajille keskusteluun lasten ja nuorten kanssa.

Lisäksi sivulle on koottu esimerkkejä opetukseen soveltuvista maksuttomista digitaalisista oppimateriaaleista ja aineistoista.

Linkit sisältävät aineistoja varhaiskasvatukseen, esiopetukseen, perusopetukseen valmista-vaan opetukseen, suomi toisena kielenä -opetukseen sekä muun kasvatuksen ja opetuksen tukemiseen.