Monilukutaito ja kielitietoisuus kuvituskuva

Mikä on tärkeää monilukutaitoiseksi kasvussa? Miten tukea oppijoiden osallisuutta ja monikielistä identiteettiä? Entä millaisia eri kielenkäyttötapoja eri oppiaineissa on, ja miten niitä voi tehdä näkyväksi?

Tällä sivulla perehdytään kielitietoisuuteen ja monilukutaitoon osana opetussuunnitelmien perusteita sekä annetaan näkökulmia kielitietoiseen opetukseen.