Lukiokoulutuksessa opiskelijan osaamisen arviointi perustuu erilaisiin näyttöihin, joissa opiskelija pystyy hyödyntämään käytännössä mitä tahansa apuvälinettä. Tilanne voi vaatia vaihtelevien arviointitapojen kehittämistä ja hyödyntämistä.
Tietokoneen näyttö ja työpöytä

Annettavan arvosanan tulee perustua monipuoliseen näyttöön oppiaineen ja kurssin (LOPS 2015) tai opintojakson (LOPS 2019) tavoitteiden saavuttamisesta. Erilaisten tuotosten lisäksi käytetään opiskelijan oppimisen ja työskentelyn havainnointia. Arvosanan antamisen tukena voidaan käyttää opettajan ja opiskelijan välisiä keskusteluja sekä opiskelijoiden itse- ja vertaisarviointia. Arvioinnin kohteina ovat opiskelijan tiedot ja taidot.