Move!-mittaustulokset kootaan lukuvuosittain yhteen valtion liikuntaneuvoston hallinnoimaan ja CSC:n ylläpitämään tietojärjestelmään. Yksittäisestä oppilaasta ei kerätä eikä julkaista missään vaiheessa tietoja tunnistetiedoin.

Valtion liikuntaneuvosto vastaa siitä, että kustannuksettomat koulu- ja kuntakohtaiset sekä valtakunnalliset tulosraportit ovat käytettävissä syyslukukauden aikana. Koulujen tulosraportit toimitetaan suoraan koululle ja kuntien tulosraportit kuntien kirjaamoihin. Maakunnalliset ja valtakunnnalliset tulokset julkistetaan tällä sivulla. 

Move!-mittaustuloksia voidaan hyödyntää monella eri tavalla:

  • Yksittäiselle oppilaalle Move! tuottaa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään ja vinkkejä sen kehittämisestä.
  • Koululaisten vanhemmat saavat tietoa lastensa fyysisen hyvinvoinnin edellytyksistä sekä siitä, mihin lasten hyvinvointiin liittyviin asioihin heidän tulisi kiinnittää huomiota.
  • Terveydenhoitaja saa tietoa oppilaan jaksamista ja hyvinvointia mahdollisesti haittaavista tekijöistä.
  • Opettaja ja koulu saavat tietoa siitä, mihin fyysisen toimintakyvyn osa-alueisiin tulee opetuksen suunnittelussa kiinnittää huomiota.
  • Valtakunnan, kunnan ja maakunnan tasolla Move! tuottaa objektiivista tietoa lasten ja nuorten fyysisestä toimintakyvystä esimerkiksi kansallisen liikunta- ja terveyspolitiikan ja kuntien terveyden edistämistoimenpiteiden kehittämistä ja seurantaa koskien.