Fyysinen toimintakyky

Fyysisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan elimistön toiminnallista kykyä selviytyä fyysistä ponnistelua edellyttävistä tehtävistä ja sille asetetuista tavoitteista. Se ilmenee kykynä liikkua omin voimin, harrastaa ja huolehtia päivittäisistä toimista. Hyvä fyysinen toimintakyky auttaa lasta kulkemaan koulu- ja harrastusmatkat, kuljettamaan koulu- ja harrastusvälineet omin voimin sekä keskittymään, kirjoittamaan, piirtämään ja tekemään ajatus- ja käsitöitä niin koulussa kuin vapaa-aikana. Lisäksi terveellinen ruokavalio ja riittävät yöunet auttavat jaksamaan arkipäivän rasitukset ja nauttimaan myös vapaa-ajan harrastuksista. Fyysinen toimintakyky vaikuttaa ratkaisevasti lapsen päivittäiseen hyvinvointiin ja terveyteen.

Fyysisen toimintakyvyn kehittäminen kulkee käsi kädessä lapsen kasvun ja kehityksen kanssa. Kestävyys, liikkuvuus, nopeus, voima ja taitavuus ovat fyysisen toimintakyvyn osa-alueita, joita jokainen pystyy kehittämään. Fyysistä toimintakykyä ei voi varastoida, vaan sen osa-alueiden kehittäminen ja ylläpitäminen vaativat tietyn määrän säännöllistä harjoittelua. Koulun liikuntatuntien lisäksi myös kouluajan ulkopuolella on tärkeää kehittää ja ylläpitää fyysistä toimintakykyä. Suosituksena on, että alakouluikäinen liikkuisi päivittäin vähintään 1,5 tuntia ja yläkouluikäinen vähintään tunnin niin, että välillä hengästyy.

Move-hymynaama paras

Lapsenne fyysinen toimintakyky on hyvällä tasolla, jolloin päivittäiset toimet sujuvat helposti. Fyysistä toimintakykyä ei voi varastoida, joten eri osa-alueiden säännöllinen monipuolinen harjoittaminen on tärkeää toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Kannustakaa lastanne jatkamaan samaan malliin!

 

Move-hymynaama, keskimmäinen

Lapsenne fyysinen toimintakyky on tasolla, jolloin päivittäiset toimet sujuvat. Fyysistä toimintakykyä ei voi varastoida, joten eri osa-alueiden säännöllinen monipuolinen harjoittaminen on tärkeää toimintakyvyn kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Pienellä lisäharjoituksella lapsenne jaksaminen ja hyvinvointi edistyy!

 

Move-hymynaama, alin

Lapsenne fyysinen toimintakyky tarvitsee harjoitusta. Kehitystä kaipaavia toimintakyvyn osa-alueita voi helposti parantaa pienen harjoittelun avulla vaikka normaalien päivittäisten tehtävien ohella. Yhdessä liikkuminen on mukavaa!

 

Suositeltava päivittäinen liikuntamäärä eri-ikäisille koululaisille