Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, joka tuottaa tietoa muun muassa yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosi luokilla koululaisille tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin. Voit lukea Move! -tiedotteet täältä.