Kuvataiteen kenttä on mittava, monimerkityksellinen ja yhdistyy laajasti moniin eri kouluaineiden, tietojen kuin taitojenkin alueisiin. Kuvataide on ajattelua, ilmaisua ja tiedon tuottamista. Filosofi ja Aalto-yliopiston professori Juha Varto toteaakin että ”kuva on eräs tärkeä merkitsemisen tapa, joka esiintyy kaikkialla kulttuurissa ja ihmisellä on erityinen suhde kuvaan, koska se ei koskaan edellytä eikä anna yksiselitteistä merkitystä.” (2011).
Kynät kuvituksena Europassi-artikkeliin

kirjoittaja Tomi Slotte Dufva