Kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tarkastelu ja monipuolisten kuvallisten, sanallisten ja muiden kuvatulkinnan keinojen käyttäminen kuuluvat KU1-moduulin sisältöihin. Kuvataiteen yhteiskunnallista merkitystä avartavat näkemykset sekä kuvien tuottamisen, muokkaamisen ja esittämisen keinot taiteessa, ympäristössä ja mediassa ohjaavat lukiolaisen ymmärtämään visuaalisen kulttuurin laajuuden ja kytkennän jokapäiväiseen elinympäristöön
Maahanmuuttajamiehet ripustavat maalauksiaan kuivamaan

Kirjoittaja: Aki Pulkkanen