Moduulin tavoitteissa nostetaan monipuolisesti esille kuvan ja visuaalisen kulttuuriin merkityksiä: mikä kaikki kuuluu visuaalisuuden piirin, millaisin tavoin kuva luo merkityksiä ja miten näitä kuvia voi ymmärtää. KU3-moduuli käsittelee monisyisesti visuaalisuuden eri muotoja yhteiskunnassa ja kulttuureissa sekä visuaalisen kulttuurin luennan ja esityksen eri tapoja. Toisin sanoen tärkeää on sekä se, millaisin tavoin kuvaa voidaan lukea, että se, miten ja mitä esitetään; miten kuva tehdään näkyväksi ja mistä syistä. Erityisessä fokuksessa ovat mediat, näiden vaikuttavuus ja niiden kriittinen luenta. KU3-moduulissa nostetaan esiin opiskelijoiden toimijuus mediassa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa. Tukimateriaalin tarkoituksena on avata tätä laajaa toimijuuden aluetta ja mahdollisuuksia.
Kuvituskuva, robotti

Kirjoittaja: Tomi Slotte Dufva