Nivelvaiheen koulutukset tarjoavat mahdollisuuden vahvistaa peruskoulun aikana hankittuja taitoja sekä mahdollisuuksia pohtia tulevaisuuden koulutuspolkua. Lisäksi nivelvaiheen koulutuksissa on mahdollista vahvistaa opiskelu- ja elämänhallintataitoja.
Kuvitus: sopivan koulutuksen valinta
Tätä infograafia voidaan käyttää apuna sopivan koulutuksen valinnassa