Lapsiin ja nuoriin kohdistuu monenlaista sukupuolistunutta väkivaltaa. Kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelevien ammattilaisten aiheen tiedostaminen on keskeistä väkivallan ja sen seurausten tunnistamisessa.
Nuoret ja sukupuolistunut väkivalta -esitteen kuva. Kuva on piirroskuva. Vasemmassa nurkassa sukupuolivähemmistöön kuuluva oppilas katsoo arasti ohi hänelle naureskelevan oppilasporukan. Sukupuolivähemmistöön kuuluva oppilas on värillinen. Naureskeleva oppilasryhmä taas yksivärinen, vihrein sävyin. Oikeassa kuvalaidassa näkyy värillisenä pallo ja reppu. Oppilaan repussa on LGBTQ- ja sukupuolen moninaisuuden merkki.

Merkittävä määrä lapsista ja nuorista altistuu väkivallan ja häirinnän eri muodoille kotona ja koulussa. Opettajilta ja muilta kouluissa työskenteleviltä ammattilaisilta puuttuu silti tietoa ja ymmärrystä sukupuolistuneen väkivallan ilmiöstä valmiuksia ja välineitä väkivallan käsittelemiseen ja kohtaamiseen, mikä johtuu paljolti aihetta koskevan koulutuksen vähäisyydestä ja jopa sen puuttumisesta ammattiin tai tutkintoon valmistavista opinnoista.

ERASE GBV -hankkeessa (Education and Raising Awareness in Schools to Prevent and Encounter Gender-Based Violence. Developing and implementing a training programme for teachers and other professionals) on tutkittu väkivallan kohtaamisen institutionaalisia ja affektiitivisia käytäntöjä kasvatusalalla. Sen tavoitteena on opetus- ja kasvatusalan työntekijöiden sekä koulun muun henkilökunnan sukupuolistunutta väkivaltaa koskevan tietoisuuden lisääminen ja väkivallan kohtaamisen sekä siihen puuttumisen käytäntöjen kehittäminen. Hankkeessa on tuotettu tutkimustietoon pohjautuva verkkokoulutuspaketti kasvatusalan ammattilaisille ja koulun muulle henkilökunnalle. Koulutus julkistetaan 11.11.2021 pidettävässä hankeseminaarissa. 

Siirry lukemaan lisää ERASE GBV -hankkeesta tästä tai sivun alta löytyvästä linkistä.