Rakennuksia peruskorjataan harvoin, ja käytössä on tiloja, jotka on suunniteltu aivan toisenlaiseen varhaiskasvatukseen tai oppimiseen kuin nykyisin. Jokaisen korjauksen ja muutoksen yhteydessä on mietittävä sen vaikutus tilojen turvallisuuteen, eivätkä korjaustoimet saa heikentää turvallisuutta.

Rakenteellista turvallisuutta on mahdollista parantaa erillisinä toimenpiteinä vuosikorjausten yhteydessä, mikä edellyttää riittäviä vuosikorjausmäärärahoja. Joskus jonkin muun korjaustoimen yhteydessä voidaan tehdä samalla turvallisuusparannuksia. On kuitenkin arvioitava, mitkä toimenpiteet ovat niin olennaisia, että ne on tehtävä erillisinä hankkeina, ja mitä voi suosiolla jättää seuraavaan peruskorjaukseen. Nykyisiä tiloja voi olla vaikea muuttaa ilman kokonaisvaltaista peruskorjausta, mutta luovalla ajattelulla voi löytyä edullisiakin ratkaisuja. Mahdollinen rakennusluvan tarve on aina tarkastettava kunnan rakennusvalvonnasta.