Ohjauksen käytännön järjestämisestä ja tiedot ohjausta antavista henkilöistä saa koulutuksen järjestäjältä eli TUVA-koululta.  Opiskelijan tulee saada tietoa siitä, mitkä ovat eri toimijoiden tehtävät ohjauksen kokonaisuudessa sekä missä asioissa ja miten opiskelija voi saada heiltä tukea. 

Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta tarpeellista ohjausta TUVA-koulutuksen suorittamiseen. Sen tavoitteena on tukea opiskelijaa esimerkiksi   

  • kartoittamaan kiinnostuksen kohteitaan ja tunnistamaan vahvuuksiaan 
  • arvioimaan aiemmin hankittua osaamista 
  • suunnittelemaan opintojensa sisältöä   
  • seuraamaan opinnoissa etenemistään  
  • arvioimaan omaa oppimistaan 
  • tekemään tarkoituksenmukaisia valintoja tulevaisuuden suhteen 
  • etsimään tietoa toisen asteen koulutuksesta sekä erilaisista uravalinnoista sekä hakeutumaan jatko-opintoihin

Ohjausta voidaan järjestää opintojaksomuotoisena opetuksena, henkilökohtaisena ja pienryhmäohjauksena sekä näiden yhdistelmänä. Ohjauksen yhteydessä tehdyt suunnitelmat dokumentoidaan opiskelijan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa.