Nämä ohjeet on laadittu erityisesti filosofian ylioppilaskirjoitusten esseevastauksia varten. Ohjeet sopivat kuitenkin osittain yleisiksi ohjeiksi esseen laatimiseen. Niitä voi siis soveltaa yleisemmin filosofian opetuksessa mutta myös jossain määrin muiden oppiaineiden, kuten elämänkatsomustiedon, ylioppilaskirjoituksissa. On hyvä tiedostaa, että filosofialle tyypilliset esseen vaatimukset eivät välttämättä toistu sellaisenaan muissa oppiaineissa ja muissa aineissa voi olla toisenlaisia kriteereitä hyvälle vastaukselle.
Läppäri paksun lehtipinon päällä

Ohjeet täydentävät filosofian Hyvän vastauksen piirteiden alussa esitettyjä yleisiä esseiden arvioimisohjeita.