Sinisellä taustalla kaksi ihmishahmoa heittää yläfemmat.

Ohjelmointiosaaminen on paljon muutakin kuin koodaamista. Siihen sisältyvät monipuoliset ajattelun taidot sekä ymmärrys digitaalisesta ympäristöstä ja maailmasta. Ohjelmointi ja ohjelmoinnillinen ajattelu linkittyvät luku- ja kirjoitustaitoihin monin tavoin. 

Monilukutaidon näkökulmasta voidaan esimerkiksi tarkastella ohjelmoitujen ympäristöjen roolia arjessa tai sitä, miten algoritmit vaikuttavat valintoihin. Tarinallinen ja leikin- tai pelinomainen ohjelmointi voi innostaa ja tukea tuottavaa kirjoittamista, ja ohjelmointia voidaan käyttää oppijaa osallistavana työtapana. Ohjelmoinnillisen ajattelun kautta voidaan tarkastella esimerkiksi tarinan rakennetta tai asioiden keskinäisten suhteiden sanallistamista. Se kytkeytyy myös tieto- ja viestintäteknologiseen osaamiseen. Tällä sivulla kerrotaan ohjelmoinnillisesta ajattelusta sekä toiminnallisesta, visuaalisesta ja tekstipohjaisesta ohjelmoinnista.