Opiskelijalla on oikeus pyytää työelämätoimikunnalta oikaisua osaamisen arvioinnin tarkistamista koskevaan päätökseen.

Opiskelijalla on oikeus tarkistuttaa arviointinsa, jos hän kokee, että osaamisen arvioijat ovat soveltaneet arviointiperusteita virheellisesti. Arvioinnin tarkistamista pyydetään arvioijilta kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelija saa arviointinsa tulokset ja tiedon arviointiperusteiden soveltamisesta.

Opiskelija voi vielä arvioinnin tarkistamisen jälkeenkin kokea, ettei arviointiperusteiden soveltaminen ole tapahtunut osaamisen arvioinnissa oikein. Silloin opiskelijalla on mahdollisuus pyytää oikaisua työelämätoimikunnalta. Oikaisupyyntö tehdään 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelija on saanut päätöksen arvioinnin tarkistamisesta. Oikaisua pyydetään siltä työelämätoimikunnalta, jonka toimialaan opiskelijan suorittama tutkinto kuuluu. Kasvatus- ja ohjausalan työelämätoimikunta käsittelee erityistehtävänsä mukaisesti myös perustutkintojen yhteisiä tutkinnon osia ja niiden osa-alueita koskevat oikaisupyynnöt.