Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa yhdessä Opetushallituksen kanssa mittavan Oikeus osata -ohjelman ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämiseksi. Kolmivuotinen (2020 – 2022) ohjelma pureutuu ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvokysymyksiin. Kehittämisohjelmaan on suunnattu noin 270 miljoonaa euroa, joilla monipuolisesti tuetaan

• oppimisen edellytyksiä ja oppimistulosten parantamista
• hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta
• toimintakulttuurin uudistamista
• toimintaympäristön muutoksiin vastaamista.