Miksi taloutta on tärkeä käsitellä kaikenikäisten oppijoiden kanssa? Oman talouden hallinta on ensiaskel kokonaisvaltaisempaan talousosaamiseen, johon sekä perusopetuksessa että 2. asteen koulutuksessa pyritään. Tälle sivulle on kerätty opettajien, opinto-ohjaajien ja muiden opetusalan ammattilaisten käyttöön erilaisia materiaaleja vapaasti käytettäväksi. Poimi itsellesi eväät oman talouden hallintaa opettaaksesi.
Tyttö selaa älypuhelinta

Talouden hallinta on oman elämän hallintaa

Oman talouden hallinta on merkittävä perustaito, jonka puute johtaa nopeasti ongelmiin ja epätasa-arvoon. Esimerkiksi luottokorttimerkintä on mahdollista saada jo nuorena. Siksi taloudellinen osaaminen alkaa oman talouden ja rahankäytön seurausten ymmärtämisestä. Talousosaamiseen otetaan ensiaskelia jo perusopetuksen alaluokilla.

Oman talouden hoidosta ja suunnittelusta on luontevaa keskustella ikätason mukaisesti käytännön esimerkkien avulla. Tälle ja muille talousosaamisen sivuille on koottu erilaisia opetuksessa ja oppimisessa käytettäviä aineistoja eri ikäluokille. Kunkin materiaalin esittelytekstin alussa mainitaan, mille ikäryhmälle se parhaiten soveltuu. Lisäksi materiaalien yhteydessä on voitu todeta, minkä oppiaineen opetukseen materiaali erityisesti soveltuu.

Alakoulusta se alkaa

Läpi perusopetuksen oppilaita rohkaistaan arjen ja sen myötä myös talouden hallintaan, erityisesti yhteiskuntaopin, kotitalouden ja käsityön tunneilla. Arjen talousosaamiseen tutustutaan työnteon, ammattien ja oman rahan käytön avulla. Koulussa pohditaan talouden hoitoa sekä vastuullista kuluttamista ikätasolle sopivalla tavalla. Oppilaat pääsevät tutustumaan ala- ja yläkoulussa lähiympäristönsä yrityksiin, työpaikkoihin ja palveluihin esimerkiksi yhteiskuntaopin tuntien yhteydessä. Yhteiskunnallisella tasolla talouden käsittelyssä huomioidaan paikalliset, kansalliset ja globaalit näkökulmat. (Pops 2014.)