Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjät ovat jo tehneet poikkeusoloja koskevia linjauksia ja päätöksiä. Opetushallituksen muistio voi toimia jo tehtyjen linjausten ja päätösten tarkistuslistana sekä apuna uusien tekemisessä.

Tämä ohjeistus on tehty 13.5. saakka voimassa olevien rajoitusten pohjalta. Päivitämme sivujamme ja muokkaamme ohjeistuksiamme tarvittaessa. Merkitsemme tekstin alkuun, milloin sitä on päivitetty.

Päivitetty 24.4.2020.

Ohjeessa todetaan, että tilanteen poikkeuksellisuuden, väliaikaisuuden ja hallinnon rajallisten resurssien tarkoituksenmukaisen käytön näkökulmasta on perusteltua, että päätöksentekoprosessit suunnitellaan joustaviksi ja päätöksentekoa kevennetään esimerkiksi yhdistämällä erilaisten suunnitelmien päivittäminen samoihin päätöksiin ja asiakirjoihin. 

Päätöksiä tarkistetaan vain välttämättömiltä osin ja riittää, että niihin kirjataan se, miltä osin tilapäisesti poiketaan normaaliolojen päätöksistä.