Hyppää pääsisältöön

Fyysinen turvallisuus

Kokonaisvaltaisen turvallisuuden edellytykset luodaan turvallisella fyysisellä kasvu- ja oppimisympäristöllä. Fyysisen kasvu- ja oppimisympäristön turvallisuuteen kuuluu tarkoituksenmukainen, turvallinen ja terveellinen ympäristö kokonaisuudessaan: rakennukset, rakenteellinen turvallisuus ja niiden tekniset järjestelmät sekä välitön lähiympäristö ulkoilu- ja välituntipihoineen, liikennealueineen, liikunta-alueineen ja lähimetsineen.

Rakenteellinen turvallisuus

alt-text (optional, uses title if not set)

Rakennus ympäristössään

Päiväkoti- tai koulurakennus tulee sijoittaaa mahdollisimman turvalliseen ja helposti saavutettavaan paikkaan. Myös piha-alueen tulee rohkaista käyttäjiä liikkumaan ja leikkimään turvallisesti.

alt-text (optional, uses title if not set)

Turvallinen ja terveellinen päiväkoti- ja koulurakennus

Rakennuksen turvallisuuteen vaikuttavat useat tekijät, kuten yksikön koko, tarkoituksenmukainen mitoitus ja tilajärjestelyt. Löydät sivulta lisätietoa rakennuksen turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kalusteet ja varusteet

Päiväkodissa ja oppilaitoksissa käytettyjen kalusteiden ja varusteiden tulee olla käyttöönsä soveltuvia, kestäviä, ergonomisia ja turvallisia. Sivulla kerrotaan, mitä kalusteiden ja muiden varusteiden hankinnassa tulee ottaa huomioon.

alt-text (optional, uses title if not set)

Rakennuksen käytönaikainen turvallisuus

Rakennuksen terveellisyyden ja turvallisuuden ylläpito edellyttää käyttäjältä turvallisuuteen sitoutuneita toimintatapoja. Rakenteiden ja laitteiden kuntoa tulee seurata, tiloja pitää huoltaa, turvallisuustaso tulee tarkistaa säännöllisesti sekä suorittaa riittävät ylläpitokorjaukset.

alt-text (optional, uses title if not set)

Nykyisen parantaminen vai perusparannus

Rakennuksia peruskorjataan harvoin, ja käytössä on tiloja, jotka on suunniteltu aivan toisenlaiseen varhaiskasvatukseen tai oppimiseen kuin nykyisin. Rakenteellista turvallisuutta on mahdollista parantaa erillisinä toimenpiteinä vuosikorjausten yhteydessä. Sivulle on koottu esimerkinomaisesti joitakin turvallisuutta parantavia toimenpiteitä.

Muita fyysisen turvallisuuden osa-alueita

alt-text (optional, uses title if not set)

Tietoturva ja -suoja koulussa

Lisääntynyt tietotekniikan käyttö oppilaitoksissa asettaa tietoturvalle uusia haasteita. Sivulla avataan tietoturvaan liittyviä käsitteitä, kerrotaan tietoturvan osa-alueista sekä henkilötietojen käsittelystä ja suojaamisesta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kemikaaliturvallisuus

Kemikaaleihin liittyvät vaarat ja riskit ovat hyvin erilaisia varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Säädösten lisäksi vaarojen tunnistaminen, riskienarviointi sekä kemikaaliluettelo ovat kemikaaliturvallisuuden lähtökohtia.

alt-text (optional, uses title if not set)

Säteily

Sivulta löydät tietoa matkapuhelinten säteilystä, matkapuhelinverkon tukiasemista, langattomasta lähiverkosta ja radon-säteilystä. Opetushallituksen julkaisema säteilytieto perustuu Säteilyturvakeskuksen (STUK) julkaisemaan säteilytietoon, lausuntoihin ja ohjeisiin.