Hyppää pääsisältöön

Opiskeluhuolto ja hyvinvointi poikkeustilanteessa


Tälle sivustolle on koostettu erilaisia materiaaleja opiskeluhuollon ja hyvinvoinnin tueksi poikkeustilanteessa. Päivitämme ja täydennämme sisältöä, kun uutta materiaalia on tarjolla.
alt-text (optional, uses title if not set)

14.5. alkaen: Oppivelvollisuus ja poissaolot perusopetuksesta

Perusopetuksessa siirrytään kaikilta osin noudattamaan normaaliolojen lainsäädäntöä 14.5.2020 alkaen. Esi- ja perusopetuksessa sekä muussa perusopetuslain mukaisessa opetuksessa oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta.

alt-text (optional, uses title if not set)

14.5. alkaen: Etäopetukseen osallistuminen ja poissaolojen seuranta ammatillise…

Tämä ohje koskee etäopetukseen osallistumista, opintojen etenemisen seuraamista sekä poissaolojen ennaltaehkäisyä ja mahdollisiin ongelmiin puuttumista ammatillisessa koulutuksessa.

alt-text (optional, uses title if not set)

14.5. alkaen: Lukio-opetukseen osallistuminen ja poissaolot

Lukiokoulutuksen opiskelijalla on velvollisuus osallistua sekä lähi- että etäopetukseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä.

alt-text (optional, uses title if not set)

14.5. alkaen: Etäopetukseen osallistuminen ja poissaolojen seuranta lukiokoulut…

Tämä ohje koskee etäopetukseen osallistumista sekä poissaolojen ennaltaehkäisyä, seuraamista ja mahdollisiin ongelmiin puuttumista lukiokoulutuksessa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Miten toimia, jos verkossa tapahtuu kiusaamista?

Kiusaamista voi tapahtua myös verkossa. Miten kiusaamistilanteessa tulisi toimia? Tekstissä tarkastellaan asiaa kolmesta näkökulmasta: oppilaan, vanhemman ja opettajan.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kaverisuhteet, yhteisöllisyys ja yksinäisyys poikkeusoloissa

Ystävyys- ja kaverisuhteet sekä kokemus osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä ovat hyvinvoinnin perusrakenteita. Etäopetuksessa osa opiskelijoista saattaa kokea jäävänsä ulkopuoliseksi ja kaipaa aiemmin opiskeluarjen tarjoamaa yhteisöllisyyttä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Nuorten hyvinvointikysely etäopetukseen

Poikkeusolojen aikana nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen säännöllinen seuraaminen on entistä tärkeämpää, jotta oppilaitos voi tarjota opiskelijoille heidän mahdollisesti tarvitsemaansa oppimisen tai opiskeluhuollon palvelujen tukea riittävästi ja oikea-aikaisesti.

alt-text (optional, uses title if not set)

Tietoisuustaitoharjoitteita lapsille, nuorille ja aikuisille

Tietoisuus- ja läsnäolotaitoja voi harjoitella pienestä pitäen aina varhaiskasvatuksesta aikuisuuteen. Harjoittelulla on havaittu olevan lukuisia myönteisiä vaikutuksia, joista voi olla apua myös poikkeustilanteessa.

Yhteistyö kodin kanssa

alt-text (optional, uses title if not set)

Maailman suurin vanhempainilta: etäkoulu toi mukanaan huolen lasten jaksamisest…

Maailman suurimmassa vanhempainillassa jaettiin vanhempien ja huoltajien kokemuksia koulunkäynnistä ja etäopetuksesta poikkeusaikana. Tapahtuma kokosi 28.4. yhteen yli 8 000 vanhempaa ja huoltajaa.

Kouluruokailu poikkeusolojen aikana

Kouluruokailu toisella asteella

Lue lisää siitä, miten kouluruokailu järjestetään toisen asteen koulutuksessa poikkeusolojen aikana.