Lukiossa opiskelijan vastuu omasta oppimisestaan kasvaa. Motivaatio-ongelmat, harjaantumattomuus itsenäiseen opiskeluun ja erilaiset oppimisvaikeudet ovat silti todellinen haaste varsinaisen oppimisen tiellä. Opi oppimaan -moduuli voi toimia tukena opiskelutaitojen opintojakson rakentamista sekä muiden aineiden opetusta ja asiasisältöjen sisäistämistä varten. Sisällöistä voi poimia keskeiset asiat.
Kuvituskuva, mies ja nainen tekevät parityötä

Opi oppimaan -moduulissa ohjaajan on hyvä lähteä liikkeelle opiskelijan käsityksestä omasta oppimisestaan. Opiskelijan kanssa onkin hyvä käydä systemaattisesti tai mukaillen läpi seuraavat asiat:

  • mikä merkitys motivaatiolla on ja miten sitä voi parantaa
  • miten ajankäyttöä voi harjoitella 
  • millainen on opiskelijan käsitys itsestään oppijana
  • miten keskittyminen ja sen haasteet vaikuttaa oppimiseen
  • miten muistiinpanojen tekeminen edistää oppimista
  • miten vieraita kieliä tai matematiikan opiskelua voi lähestyä
  • miten tärkeää hyvinvoinnistä on pitää huolta ja miten stressiä säädellään
  • miten lukemisen ja kirjoittamisen haasteet vaikuttavat oppimiseen
  • mitä tarkoitetaan oppimisvaikeuksilla ja miten niiden kanssa opiskellaan.

Tässä mallissa edellä mainitut aiheet on jaettu 11 aihekokonaisuuteen. Kaikista aihekokonaisuuksista kuvataan niiden keskeinen sisältö. Suunnitellessaan Opi oppimaan -moduulia (erityis)opettaja voi käyttää näitä aihekokonaisuuksia hyväkseen miettiessään moduulin sisältöjä.