Tämä ohje koskee etäopetukseen osallistumista, opintojen etenemisen seuraamista sekä poissaolojen ennalta ehkäisyä ja mahdollisiin ongelmiin puuttumista ammatillisessa koulutuksessa. Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa on entistä tärkeämpää pitää huolta opiskelijoiden, opettajien, rehtoreiden ja muun henkilöstön hyvinvoinnista.
Kädet, askartelupaperia ja sakset pöydällä