Jokaisella ammatillisen koulutuksen opiskelijalla on oikeus saada tarvitsemaansa tukea ja ohjausta opintoihinsa.

Opiskelija saa ohjausta ja tukea

  • opintoihinsa ryhmän ohjaajalta, opettajilta, opinto-ohjaajalta, ammatilliselta ohjaajalta ja erityisopettajalta
  • hyvinvointiinsa opiskeluhuollosta terveydenhoitajalta, kuraattorilta ja psykologilta.

Luonteva hetki ohjauksen ja tuen tarpeen selvittämiseen on, kun opettaja ja opiskelija yhdessä laativat ja päivittävät opiskelijan henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS). Opiskelijan kanssa sovitut oppimisen ohjaus- ja tukitoimet kirjataan opiskelijan HOKSiin.

Opiskeluhuolto tukee opiskelijaa erityisesti silloin, kun opiskelija tarvitsee apua terveyden tai hyvinvoinnin kysymyksissä.