Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on kouluttaa osaavia ammattilaisia sekä tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi. 

Ammatillisen koulutuksen periaatteet:

  • Osaamisperusteisuus. Opiskelija voi hankkia osaamisensa monella eri tavalla. Koulutuksen aikana tunnistetaan, mitä osaamista opiskelija on hankkinut jo aiemmin, selvitetään opiskelijan tarvitsema osaaminen ja hankitaan se.
  • Yksilöllisyys ja asiakaslähtöisyys. Koulutusta suunniteltaessa otetaan huomioon opiskelijan tarvitsema osaaminen, oppimisvalmiudet, elämäntilanne ja urasuunnitelmat. Yksilölliset opintopolut tarkoittavat sitä, että opintojen sisältö ja kesto voi vaihdella eri opiskelijoilla.  
  • Työelämälähtöisyys. Koulutusta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä työelämän kanssa. Ammatillisen koulutuksen tarjontaa, palveluja ja toimintamuotoja kehitetään yhdessä työelämän tarpeisiin. Työpaikalla järjestettävä koulutus lisää koulutuksen työelämälähtöisyyttä.  

Ammatillisen tutkinnon suorittaneella opiskelijalla on kelpoisuus jatkaa opintojaan ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.