Opiskeluhuollolla tarkoitetaan lapsen, oppilaan ja opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetus-, koulu- ja oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuoltotyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus ja hänen hyvinvointinsa edistäminen.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto on ensisijaista hyvinvointityötä, yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon on oikeus tarvittaessa

  • Lapsella, oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus saada maksutta opiskeluhuoltoa, jota opetukseen osallistuminen edellyttää.
  • Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä, koko yhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona.
  • Lisäksi lapsella, oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.  Yksilökohtainen opiskeluhuolto koostuu monialaisen asiantuntijaryhmän tuesta sekä opiskeluhuoltopalveluista, eli koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta (esiopetusikäisellä neuvolapalveluista) sekä kuraattori- ja psykologipalveluista.
  • Lasten, oppilaiden, opiskelijoiden, huoltajien, opetustoimen henkilöstön ja opiskeluhuoltopalvelujen työntekijöiden sekä yhteistyötahojen osallisuus opiskeluhuollossa on keskeistä
  • Lapsella, oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, johon kuuluu fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja pedagoginen turvallisuus.
Opiskeluhuollon kokonaisuus. Tekstivastine erikseen.
Opiskeluhuollon kokonaisuus