Hyppää pääsisältöön

Psykososiaalinen tuki äkillisissä kriiseissä


Psykososiaalisen tuen käynnistäminen äkillisissä kriiseissä jo tapahtuneen ensivaiheissa on tärkeää. Tarkoituksenmukainen toiminta auttaa ymmärtämään itsessä ja muissa syntyviä erilaisia reaktioita ja tukee toipumista elämässä tapahtuneiden vakavien käännekohtien jälkeen.

Aineisto tukee koulun ja oppilaitoksen kriisisuunnitelmaan kuuluvan psykososiaalisen tuen järjestämistä äkillisissä kriiseissä. Tavoitteena on auttaa ymmärtämään, mitä ihmiselle äkillisissä kriisitilanteissa tapahtuu, millaista psykososiaalista tukea tarvitaan kriisien eri vaiheissa sekä miten kukin voi toimia omassa tehtävässään ja yhteistyössä parhaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Sisältöjä voidaan hyödyntää monella eri tavalla, kuten esimerkiksi aiheeseen liittyvässä yhteisessä kouluttautumisessa tai oman oppimisympäristön kriisisuunnitelmaa laadittaessa ja päivitettäessä. Aineisto voi toimia tukena ja muistilistana koulussa tai oppilaitoksessa tapahtuneen äkillisen kriisin aikana. Lisäksi sitä voidaan hyödyntää ikään ja kehitykseen soveltaen myös oppilaille ja opiskelijoille turvallisuuteen, kriiseihin ja psykososiaaliseen tukeen liittyvässä opetuksessa sekä kodin ja koulun kriiseihin liittyvässä yhteistyössä.

Huom! Tekstejä tullaan päivittämään opiskeluhuollon osalta.

Psykososiaalinen tuki äkillisissä kriiseissä

Kriiseihin varautuminen

Kriiseihin varautuminen

Koulun olisi hyvä varautua kriiseihin, jotka aiheutuvat äkillisistä, odottamattomista ja epätavallisen voimakkaista tapahtumista. Varautuminen on tärkeää, koska kriisitilanteissa ihmisen toiminta muuttuu ja kriisin tapahduttua ei ehditä laatia uusia toimintamalleja.

Psykososiaalisen tuen järjestäminen

Psykososiaalisen tuen järjestäminen

Koulun kriisisuunnitelmassa tulee olla rakenne, jossa on selkeästi erottuva osa äkillisissä kriiseissä toimimista varten. Sivulta löydät tietoa esimerkiksi kriisiryhmän toiminnasta, äkillisen kriisin hoitamisesta sekä erilaisia ohjeita ja toimintamalleja kriisien käsittelyyn.