Opetushallitus on julkaissut uudistetut opetussuunnitelmien perusteet ja ammatillisen koulutuksen määräyksen, joita on muutettu opiskeluhuoltoa koskevien lukujen osalta. Uudistukset vastaavat tammikuun 2023 alussa voimaan tulevia lakimuutoksia. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä edellytetään muutosten huomioimista paikallisissa opetussuunnitelmissa sekä oman opiskeluhuoltosuunnitelman laatimista aiemman koulu- tai oppilaitoskohtaisen suunnitelman sijaan.
Pisamanaamainen nuori nainen hymyilee kameralle. Hänen edessään on selin muita nuoria reput selässä.

Opetushallitus on uudistanut eri koulutusmuotojen opetussuunnitelmien perusteita ja ammatillisen koulutuksen määräystä opiskeluhuoltoa koskevien lukujen osalta. Muutokset liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtymiseen kunnilta hyvinvointialueille ensi vuoden alussa.

Merkittävin muutos perusteissa ja määräyksessä on opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä koskeva velvoite, jonka mukaan niiden on laadittava oma opiskeluhuoltosuunnitelma. Muuten uudistukset koskevat käsitteiden yhtenäistämistä ja ajantasaisen lainsäädännön huomioimista, eivätkä ne muuta koulujen tai oppilaitosten tuttuja oppilas- ja opiskelijahuoltolain rakenteita.

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma yhtenäistää koulujen ja oppilaitosten käytäntöjä sekä keventää mahdollisesti jatkossa koulujen ja oppilaitosten suunnittelutyötä.