Päättöarvosanan muodostaminen eri oppiaineissa perustuu 1.8.2020 alkaen uudistetun luvun 6 Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa linjauksiin. Päättöarvosanan muodostamisen tueksi Opetushallituksessa on laadittu uudet oppimisen tavoitteet ja kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9. Ne ovat astuneet voimaan 1.8.2021.
Todistus ja ruusu kädessä