Päättöarvosanan muodostaminen eri oppiaineissa perustuu 1.8.2020 alkaen uudistetun luvun 6 Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa linjauksiin. Lukuvuonna 2020-2021 päättöarvioinnissa käytetään voimassa olevien perusteiden kriteerejä arvosanalle 8. Kriteerit kuvaavat, mitä oppilaan on osattava saadakseen arvosanan 8.

Päättöarvosanan muodostamisen tueksi Opetushallituksessa laaditaan uudet oppimisen tavoitteet ja kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9. Ne astuvat voimaan 1.8.2021.