Oppilaan fyysisellä rajoittamisella tarkoitetaan esimerkiksi kiinnipitämistä. Oppilaan fyysinen rajoittaminen voi tulla kyseeseen vain viimesijaisena toimenpiteenä, jos oppilas voi olla vaaraksi itselleen, toiselle henkilölle tai omaisuudelle. Tällä sivulla kuvataan niitä toimenpiteitä, joihin opettajalla tai muulla koulun toimijalla on oikeus ryhtyä viimesijaisena toimenpiteenä, jos tilanne edellyttää välitöntä puuttumista, eikä oppilaan vaaraa aiheuttavan toiminnan estäminen muilla keinoilla ole mahdollista.
Luokkahuone, jossa etualalla pulpetti ja tyhjä tuoli, jonka selkänojalla roikkuu reppu. Tyhjän pulpetin takana on toinen pulpetti, jonka ääressä istuu kaksi tyttöä.

Seuraavassa oppilaan fyysistä rajoittamista tarkastellaan perusopetuksessa. Periaatteita voi soveltuvin osin noudattaa myös varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa sekä vapaassa sivistystyössä ja taiteen perusopetuksessa oppilaan ikä huomioiden.